Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres ochrony gwarancyjnej

1.1. Firma Artur Kubicki Domart zapewnia Klientom sprawne działanie urządzenia w okresie ochrony gwarancyjnej.

1.2. Długość okresu ochrony gwarancyjnej dla wyciskarki Domart wynosi 120 miesięcy.

1.3. Długość okresu ochrony gwarancyjnej liczy się od daty sprzedaży umieszczonej na fakturze lub innym dowodzie zakupu.

2. Okres naprawy urządzenia

2.1. Wadliwe urządzenie będzie naprawione w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby firmy Domart.

2.2. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność importu części z zagranicy) firma Domart zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy, o czym niezwłocznie poinformuje klienta.

3. Dostawa urządzenia do serwisu

3.1. Firma Domart gwarantuje pokrycie kosztów dostawy urządzenia do serwisu.

3.2. Bezpłatna dostawa do serwisu Domart następuje wyłącznie po telefonicznym zgłoszeniu reklamacji i w sposób wskazany w czasie rozmowy (mp. wybrana firma kurierska).

3.3. W przypadku wysyłki urządzenia bez telefonicznego powiadomienia firmy Domart lub w inny sposób niż wskazany prze reprezentanta firmy koszty dostawy pokrywa klient.

4. Ważne uwagi

4.1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, dostania się do środka płynów lub ciał obcych, wyładowań atmosferycznych i przepięć sieci zasilającej, klęsk żywiołowych, działań militarnych.

4.2. Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadkach: uszkodzenia plomb fabrycznych lub ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby niepowołane.

4.3. Karta niewypełniona, źle wypełniona, nieczytelna, lub ze śladami poprawek i wpisów przez osoby nieupoważnione jest nieważna

4.4. Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa w pełnej wysokości klient.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl